YB TS PES

44.95  35.96 

Trenerka (komplete) FP8457

  • 110 (4-5V)
  • 116 (5-6V)
  • 122 (6-7V)
  • 128 (7-8V)
Spastroje