Politikat e ndërrimit

Nëse keni bërë porosinë në Webfaqe ose në rrjetet tona sociale Facebook/Instagram “Melodia Px” atëherë për ndërrim ju duhet të paguani shpenzimet postare në vlerë 2.00€ për Kosovë, ndërsa për Shqipëri dhe Maqedoni e Veriut në vlerë 5.00€. Gjithashtu mund të bëni ndërrim edhe duke vizituar dyqanet tona, duke ruajtur kuponin fiskal.

Në dyqane mund ta ndërroni produktin  brenda 10 ditëve me një produkt tjetër me vlerë të njëjtë ose me ndonjë produkt me çmim më të lartë ku duhet të shtoni diferencën e çmimit.

Ju mund të bëni ndërrim :

  • Nëse keni porositur numrin i cili nuk është i përshtatshëm për ju,
  • Nëse produkti vjen me defekt fabrikisht ose i dëmtuar.

Ju nuk mund të bëni ndërrim :

  • Në rast se produktet që keni porositur janë produkte që përfshihen në kategorinë e produkteve elegante, si : fustana elegante, kostume elegante, këpucë elegante, çanta elegante dhe aksesorë,
  • Nëse produkti është i përdorur!

Në rast se produktin e keni blerë në dyqan, ndërrimi nuk lejohet përmes porosisë/postës !

 Kushtet për ndërrimin e produkteve janë:

  • Duhet të respektoni kohën e caktuar për ndërrime,
  • Duhet të jetë me paketim original,
  • Produkti nuk duhet të jetë i përdorur,
  • Duhet të jetë me etiketë të pa dëmtuar
  • Duhet të keni gjithashtu dhe kuponin fiskal,
  • Duhet të na tregoni arsyet e ndërrimit të produktit.